EU-kostnad for GDPR: 2000 milliarder kroner

Den totale kostnaden ved å innføre den nye databeskyttelsesreguleringen GDPR er rundt 2000 milliarder kroner, eller 198 milliarder euro, for selskaper i EU.

Dette er ifølge statistikk fra Intrum Credit Management Company og European Payment Report undersøkelsen, hvilken bransje i dag har notert.

Omregningskursen for hvert svensk selskap er anslått til å være litt over 140.000, som er nesten dobbelt så mye som EU-gjennomsnittet for selskaper med færre enn 250 ansatte, ifølge avisen.

Ifølge IAPP-organisasjonen vil det bli behov for 28.000 databeskyttelsesmidler for å møte kravene i den nye loven.

“Bedrifter investerer store ressurser i å tilpasse seg regelverket. Samlet sett er dette en stor sum penger, sier Annika Billberg, kommunikasjonsdirektør ved Intrum, Di.

GDPR i syv poeng

1. Rett til tilgang til dine data.

Som EU-borgere har du rett til å vite hvilke data et selskap har om deg og hvordan det brukes.

2. Retten til å bli glemt

Bedrifter bør slutte å bruke og / eller slette dine personlige data hvis du ber om det.

3. Data Portabilitet

Du har rett til å flytte dataene fra ett selskap til et annet, akkurat som du nå kan flytte mobilnummeret ditt fra en transportør til en annen.

4. Innebygd databeskyttelse

Hvis selskapets system er utformet for å leve opp til GDPR-standarden, kalles det vanligvis innbygget databeskyttelse eller “personvern ved design”.

5. Passende sikkerhetsregler

Bedrifter skal kontinuerlig iverksette tiltak for å beskytte personopplysninger.

6. Rapporteringsforpliktelse

Bedrifter må rapportere hendelser som involverer personopplysninger, som for eksempel brudd på data, til reguleringsmyndigheter (i Sverige, IT-inspektoratet) innen 72 timer. I noen tilfeller vil relevante EU-borgere også bli informert.

7. Utvidet databeskyttelse

Bedrifter utenfor EU er også dekket av GDPR så lenge de håndterer EU-borgernes data.